Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Manócska csoport

Óvodapedagógusok: 

Bodnár-Simkó Anna óvó néni

Mádi-Drenyóczki Anita óvó néni

Dajka néni:

Boros Zoltán Miklósné Katika néni

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben,

néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik

a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más.

Mindegyik különleges.

Mindegyik gyönyörű.”

 

Kiemelt célunk, hogy az ide érkező 3-7 éves kisgyermekek érzelmi biztonságra leljenek. Minden tevékenységünk alapja a szeretetteljes bánásmód, a gyermekközpontú szemlélet.

Mi, a csoportban dolgozó óvodapedagógusok évek óta együtt dolgozunk, nevelési elveink, módszereink összehangoltak.

Fontos számunkra, hogy a Manócska csoportba járó minden kisgyermek, saját, egyéni fejlődési ütemének megfelelő elvárásokkal találkozzon, sikerélményekkel gazdagodva erősödjön, fejlődjön, készüljön az iskolára. Gyermekeinkből boldog, kiegyensúlyozott, talpraesett sikeres felnőtteket szeretnénk nevelni, akik megtalálják a helyüket a világban.

Legfontosabb feladatunk az óvodában a szabad játék feltételeinek biztosítása, hiszen a kisgyermek a világról szerzett tapasztalatait a játékon keresztül tudja igazán feldolgozni. Csoportunk kiemelt hangsúlyt helyez a játékos tudás és készségek fejlesztésére, amelyek segítségével már az élet ezen korai szakaszában is lehetőséget nyújtunk a gyermekek információs technológiákba való betekintésére a robot méhecskék segítségével, így gyermekeinket bevezetjük a programozás világába.

A kisgyermekek fejlesztését célzó tevékenységformáink nagyrészt egy-egy nagyobb téma feldolgozását segítik. A fő ciklusokat az évszakok köré csoportosítjuk, és ezen belül az adott időszakra jellemző téma sokrétű feldolgozása a cél. Ehhez kapcsolódnak a mesék, versek, énekes játékok, a környezetismerettel kapcsolatos tevékenységek, kézimunkák, barkácsolások, matematikai játékok.

Teret biztosítunk a gyermekek önálló próbálkozásainak, felfedezéseinek, alkotó tevékenységeinek, spontán tapasztalatszerzésének.

Minden nap mesélünk, ez különösen kiemelt terület számunkra.

Az óvoda Facebook oldalán igyekszünk bemutatni a csoport mindennapjait.

A szülőkkel jó kapcsolatot ápolunk, igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani, hogy betekinthessenek a mindennapjainkba októberben tartjuk az őszköszöntő családi délelőttünket,  egy kötetlen kreatív délelőttöt, majd májusba egy családi napot ahol elbúcsúztatjuk ballagó gyermekeinket.

 

 

 

 

 

 

 

GALÉRIA