Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Napsugár csoport

Napsugár csoport 
Óvodapedagógusok:

Kácsorné Dorogi Dóra óvó néni                     

Csajbók Magdolna Babi óvó néni            

Dajka néni:

Baloghné Kalderás Natasa néni

           

„Jöjj, jöjj, Napsugár szállj az égen át!

Melegséget, vidámságot hozzál nekünk már!

Jöjj, jöjj, Napsugár mosolyogj le ránk!

Minden gyermek orcájára derűt rajzoljál!”

 

A Napsugár fénye és a szeretetünk beragyogja csoportunkat. Vidámság, móka, jellemzi kis közösségünket. Néha zajosak vagyunk, huncutkodunk, de szorgosan tevékenykedünk.

A gyermekek vegyes életkorúak, így lehetőségünk van arra, hogy a testvérpárok együtt töltsék óvodás éveiket. A vegyes életkor, és a pozitív attitűd mintaadásunkkal, arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy segítsék és elfogadják egymást.

Nagy hangsúlyt fektetünk a családias légkör megteremtésére, a gyermekek érzelmi életének biztonságos, szerető, odafigyelő környezetére, ahol természetes módon, egymástól tanulva, jutnak ismeretekhez, közös élményekhez.

Gyermekeink legfontosabb tevékenysége a játék, így ismereteiket is játékos formában, tapasztalatszerzés útján sajátítják el, melyhez változatos, sokszínű tevékenységeket, élményeket biztosítunk.

Törekszünk a közvetlen környezetünk megismerésére és védelmére, az egészséges életmód, valamint a környezettudatosság alapjainak kialakítására, alkalmazására.

A délelőtti beszélőkör és a relaxáció, a mindennapi tevékenységeink legfontosabb elemei közé tartoznak. A gyermekek elmondhatják és megoszthatják fontos történeteiket, élményeiket. A relaxáció segíti a test és az elme megnyugtatását, szorongás oldását.

A mindennapokban helyet kapnak a mesék, versek, bábozás, dramatizálás, az ének-zene, tánc, vizuális tevékenységek és a mozgás minden mennyiségben.

Tehetséggondozásra is van lehetőségük a nagycsoportos gyermekeinknek. A tehetségműhelyekben táncolhatnak, és kézműves tevékenységet folytathatnak óvodásaink.

Kiemelt szerepet kap a néphagyományőrzés is csoportunkban. Ez a tevékenységeinkben komplexen jelenik meg, amit beépítünk a hétköznapjainkba, ünnepeinkbe, játékba ágyazott tevékenységeinkbe, valamint projektjeinkbe.

Témáinkhoz kapcsolódva sütünk, főznünk különböző finomságokat, valamint káposztát taposunk közösen a szülőkkel. Csoportunkra jellemző a szoros együttműködés a családokkal, támogatásukkal, személyes jelenléttel, közös élményekkel, mint pl. családi nap megrendezésével, közös ünnepek megélésével.  Ezekkel az élményekkel hatunk a családok szemléletmódjára és megteremtjük az együttműködés sajátos formáit.

 

„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyermek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat, de éli a nyugalmadat és derűdet is, ha valódi.”

(Müller Péter)

GALÉRIA