Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézmény

Intézményünk 60 éve működik Kótaj községben, egyetlen óvodaként.

Az 1950-s években az óvoda környéke még a falu központjában volt, de a település kiterjeszkedett Ny-i irányba, nőtt a lakosok száma, szaporodtak az utcák és a házak. Településünk lakossága többnyire mezőgazdasággal foglalkozott, vagy csak a férj járt el dolgozni. Az asszonyok a gyermekek nevelésére, gondozására voltak hivatva, ami abban az időben természetes volt. A családban több gyermek volt, a nagyobbak kivették részüket a kisebbek gondozásában. Nem is igen hiányzott az óvodai nevelés.

 

Az óvodára való igény 1954 januárjában vetődött fel.

Ekkor döntött a Tanács Végrehajtó Bizottsága az óvoda beindításáról. Megnyitotta a lehetőséget a gyermekek számára 1 csoporttal, szükség férőhelyekkel. Az óvoda az iskola vezetése alatt működött. Az akkori igazgató kereste meg az első óvónőt, akinek irányításával megkezdődött az óvodai nevelés.

 

Egy csoportról évtizedeken keresztül lassan 7 csoportra bővült intézményünk.

A jelenlegi óvoda épülete 1976-ban épült meg, amit 1984-re új épületszárnnyal bővítettek a megnövekedett igények miatt.

Jelenleg 5 óvodai csoporttal működünk, ahol csoportonként 2 szakképzett óvodapedagógus és szintén képzett dajka néni neveli, gondozza „gyöngyszemeinket”, a gyermekeket.

2012. szeptember 1-től fenntartóváltás történt. Óvodánk Kótaj Község Önkormányzatától a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásába került.

 

 Hitvallásunk:

„ Békés, boldog gyermekkor biztosítása az óvodában”