Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Katica csoport

Óvodapedagógusok:

Kotrányi-Nagy Ildikó Ilona óvó néni

Fintor-Molnár Zsuzsanna óvó néni

Dajka néni:

Radócz Istvánné Ildikó néni 

 

„Hét a pöttye                                Hét a pöttye,                             hátát vajon ki

Katicának,                                     számolsz, nézed,                       festhette?

légy türelmes, ide                         egyet, kettőt,                             Ki volt, aki

szállhat,                                         hármat, négyet,                        teremtette?

ujjad hegyén                                megtalálod mind                       Ki tervezte, ki

megpihenhet,                              a hetet                                        rajzolta?

szárnyat bontva                           s önmagadtól                            Ki volt, aki

röppen egyet.                              kérdezgeted:                             kiszámolta?

És amire eljutsz hétig

nézed ahogy száll az égig.

/ Nagy Bandó András- Bogár Alíz: Pöttyös katica /

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica csoport.

A mi kis Katicánk 26 pöttyöt hord a hátán. A cifra palotánk Katica termében, 3-7 éves korú kis emberkék cseperednek.

Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését.

A kis apró nép mindennapjait két óvodapedagógus és egy dajka néni tervezi, szervezi. Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias meghitt hangulatot, és láthatod, hogy a mi csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad játék, melyhez nagyon sok eszközt biztosítunk.

A gyermekeink megtanulják a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelés fontosságát.

Már a kiscsoportban is életkoronként és egyénenként, változó szükségletek biztosításával megalapozódnak a boldog és biztonságos élethez szükséges jellemvonások: a szeretet, az egymásra figyelés, a becsületesség, a bátorság, a megbízhatóság, a munkaszeretet, a segítőkészség, igény az egészséges életmódra.

Arra törekszünk, hogy a gyermekeink tudjanak és merjenek dönteni, legyenek képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Szociális képességük nyilvánuljon meg kapcsolataikban, alakuljon ki bennük a helyes önértékelés és értékrend. Fontosnak tartjuk az aktív részvételre épülő tevékenységek szervezését, melynek során kiteljesednek a gyermekek egyéni képességei, tulajdonságai. Változatos foglalkozások, különféle programok szervezésével elérjük, hogy óvodáskor végére igazán fejlett nagycsoportosként, felkészülten kezdjék el iskolai életüket.

A gondolkodás, tájékozottság, számolási képességek terén a cselekvéses- észleléses módszert, a felfedező tanulást alkalmazzuk, így gazdagodnak ismereteik, megismerik tárgyak, környezetünk bizonyos érzékelhető tulajdonságait, ok-okozati viszonyokat.

Csoportunkban adottak a nyugodt játék feltételei, különböző képességfejlesztő eszközök, bábok, játékok, Bee-botok, digitális eszközök, mint tablet, táncszőnyeg, laptop, melyeknek a rendszeres napi használatával, a tevékenységekbe való beépítésével hatékonyan gondolkodó és kreatív gyermekekké válnak.

Az informatika világa olyan lehetőségként nyílik meg a gyermekeink előtt, amely tágabb tudást, információt biztosít minden egyes témahét feldolgozása során.

A gyermekek szüleivel jó kapcsolatot ápolunk, segítőkészek, érdeklődőek, jó partnereink. Lehetőséget teremtünk számukra, hogy betekintsenek gyermekeik mindennapjaikba. Ilyen program:

-őszköszöntő családi délelőtt

-tökfaragó verseny

-interaktív anyák napi délelőtt

-programokban gazdag családi nap.

Csoportunkban két jógyakorlat valósul meg, mely hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá válik.

Ez a két jógyakorlat:

-ősszel a kukoricatörés

-adventi időszakban mézeskalács készítés.

Ezek a programok alkalmasak a falusi életforma, régi népszokások megismertetésére, valamint a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viszony kialakítására.

GALÉRIA